Skip to main content

Deelnemersvoorwaarden en spelregels buurt WhatsApp

  Spelregels Groeps-WhatsApp 20-10-2019
 • 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

 • 2. De deelnemer is alleen lid van de groep waar hij/zij woont

 • 3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

 • 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR methode, afkorting staat voor:
  - S = Signaleer
  - A = Alarmeer 112
  - A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen. (Alleen actuele meldingen/verdachte situaties *)
  - R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoelingen is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“ zaak stuk te maken”).
  Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 • 5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.

 • 6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

 • 7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

 • 8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

 • 9. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.

 • 10. Het zich niet houden aan deze deelnemersvoorwaarden kan leiden tot verwijdering uit de groep.

 • *inbraken en poging inbraken waarbij geen dader(s) in beeld zijn, horen niet thuis in de WhatsApp groep.

  * Verdachte situatie is hier gedefinieerd als een situatie waarbij een ‘redelijk’ vermoeden bestaat dat de veiligheid en leefbaarheid in de buurt negatief beïnvloed wordt door het handelen van bepaalde personen, en de situatie als niet ‘normaal’ in het alledaagse straatbeeld wordt beschouwd.

  WhatsApp als buurtpreventie heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op je eigen veiligheid.
  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

  Op het moment dat een gebruiker de gebruikersvoorwaarden van WhatsApp accepteert, geeft hij/zij toestemming voor het gebruik van alle contacten, beeldmateriaal, locatie, microfoon en het berichtenverkeer.

 • Delen van foto’s

  Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.

 • Geen overbodige berichten

  Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, verstuur daarom geen overbodige berichten, verstuur alleen berichten die er écht toe doen.