Skip to main content

WhatsApp Buurtpreventie

WhatsAppbuurtpreventie.nl is opgericht om alle actieve WhatsApp groepen in kaart te beringen.

Op dit moment zijn we met een onderzoek bezig om te kijken wat de groepen nodig hebben.

Een van onze doelen die we willen realiseren is het verzorgen van een simpele systeem waarbij men eenvoudig kunnen aanmelden, wijzigen en communiceren met beheerders.

We hebben al verschillende buurtpreventie websites draaien waarbij gebruikers, beheerders en politie goed kunnen samenwerken door een goedwerkend platform. Na dit succes willen we dit uitbreiden voor heel Nederland en voor iedereen die er gebruik van wilt maken.

Ons motivatie is om dit project tot een succes te lijden en blijven kosteloos zonder winstoogmerk aan te bieden.

Wil je meedragen aan ons onderzoek dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wat is Buurtpreventie

Buurtpreventie is een vorm van toezicht door bewoners in eigen woonomgeving. Dit toezicht is ook opgestart door de bewoners zelf, want zij voelen zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Elkaar kennen, elkaar weten te vinden en elkaar aanspreken, is hierbij erg belangrijk. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met gemeente, politie en andere partijen.

Communicatie via WhatsApp

Buurtpreventie maakt gebruik van het gratis WhatsApp communicatie programma om belangerijke informatie uit te wisselen. Via WhatsApp krijgt men berichten over de wijk die betrekking hebben tot veiligheid en waar men op moet letten bij verdachte situaties.

Wat levert buurtpreventie op?

Door de inzet van buurtpreventieteams wordt het veiligheidsgevoel, de saamhorigheid en de sociale betrokkenheid vergroot. Ook criminaliteit en overlast daalt. Uitgangspunt blijft een gezamenlijke aanpak van bewoners, politie, gemeente en andere partners.

Buurtpreventie werkt…

De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten. Vaak zitten de successen al in kleine aanpassingen of veranderingen. Met buurtpreventie op straat neemt ook duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in andere gemeenten met buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van jongeren en minder inbraken vastgesteld.

Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt ook dat zij sinds hun deelname aan buurtpreventie meer betrokken zijn bij hun buurt. Buurtpreventie bevordert ook de sociale contacten in de wijk.